Werkgroepen

Met de komst van het federatief bestuur zal de dagelijkse gang van zaken in de parochie uitgevoerd worden door werkgroepen.

Werkgroepen die zich bezig gaan houden met het onderhoud van het kerkgebouw, de dagelijkse gang van zaken in de kerk, het organiseren van themavieringen, het organiseren van gezinsvieringen enz.

We willen ook graag werkgroepen oprichten die zich bezig gaan houden met fondsenwerving en subsidie-aanvragen, met communicatie (nieuwsbrief / sociale media) en met het uitwerken van de visie ‘Levendige kerk op de langere termijn’. Spreekt een van de onderwerpen u aan of kent u iemand die mee wil draaien in een werkgroep? Laat het ons weten.


Verwarming in de kerk

Vanwege de hoge energiekosten blijft de verwarming in de kerk zo lang mogelijk uit. Zodra de temperatuur in de kerk onder de 14 graden zakt, zal er met mate gestookt worden. Waar de thermostaat nu nog ingesteld staat op 20 graden zal deze teruggezet worden naar 16 graden. Wij hopen op uw begrip.


Gezinsviering Sint Maarten

Op vrijdag 11 november stond er een gezinsviering gepland. Deze gaat niet door.


Waar staan we nu?

Zoals afgesproken in de parochievergadering van mei 2022 zouden we na een half jaar een moment inplannen om te kijken waar we als parochie nu staan. Graag willen we u hiervoor uitnodigen op maandag 14 november om 19.30 in de kerk. De bijeenkomst duurt tot 20.30 uur.


Zaterdag 19 november in het teken van herdenken.

15 november is de feestdag van de H. Machutus. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw vonden er bedevaarten naar Oirlo plaats. Machutus werd in Oirlo vooral aangeroepen bij kinderziekten en daarnaast bij lamheid, jicht, klierziekten, zenuwziekten en waanzin.

We herdenken in dezelfde viering de oorlogsslachtoffers en dwangarbeiders van de Tweede Wereldoorlog. We noemen hun namen en zullen na de viering bloemen leggen bij de beide monumenten.


Vrijwilligersavond - Caeciliaviering

Op donderdag 24 november willen we een gezellig samenzijn organiseren voor alle vrijwilligers, die betrokken zijn bij de kerk. De uitnodigingen zijn inmiddels via mail of op papier verstuurd. Aanmelden kan tot 20 november.


Samen houden we de kerk financieel gezond!

Met nog tweede maanden te gaan in 2022 willen we graag opnieuw de actie kerkbelans bij u onder de aandacht brengen. Hebt u de kerkbijdrage 2022 nog niet betaald of wilt u een financiële bijdrage doen? U kunt het geld overmaken op NL91 RABO 0138 7946 50 t.n.v. Adm. Gezinsbijdrage Oirlo.Kerkbalans 2022

De bloemversiering in de kerk wordt verzorgd door SJIEK BLOEMSIERKUNST